Szolgáltatások

A könyvtárhasználó jogosult a nyitvatartási idő alatt a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.

 

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alábbi alapszolgáltatások:

 

  • könyvtárlátogatás
  • a kijelölt állományrészek helyben használata (pl.: lexikonok, folyóiratok)

A könyvtár biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák. A könyvtárhasználók minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat, fel kell azonban hívni a figyelmüket arra, hogy azokat – használat után – hagyják munkaasztalukon.

  • állományfeltáró eszközök használata (katalógus)
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
  • közhasznú információk

 

A felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

 

  • kölcsönzés
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • Internet használat